יום שני, 5 בינואר 2009

יום ראשון, 4 בינואר 2009

מה שמעל ומעבר - ומה שלפני ולפנים - חד הוא!

איך זה ולמה -מוצא אני את עצמי (ומה ומי זה ה"עצמי" הזה?!) ביקום - אשר , כשלעצמו - הינו תעלומה ( איך קרה...מה זה...למה...היכן...שוב אותן שאלות חידתיות שאין להן כל תשובה, כמו אודות עצמי) - וכך הלאה והלאה...והלאה...בדומה ל מנדלה/פרקטל של פרח החיים - מעגלים בתוך מעגלים - שלנצח מתפשטים מנקודת מוקד פנימית נעלמת - הרחק אל מעל ומעבר לשמיים ולכל שמי השמיים...כשהכל בכל - אותו עניין הינו(!) מה כל זה אם כך... מה עכשיו... (???!!!) (-: